TWS kan blicka tillbaka på 30 års erfarenhet inom uthyrning av tankbehållare för vätskor inom kemi- och livsmedelsindustrin. Med en modern lastbilsflotta och innovativa lösningar gör TWS kundernas logistik till en strategisk framgångsfaktor. Låt TWS sköta uthyrningen av tankbehållare och förlita dig på flottans utmärkta kvalitet samt flexibiliteten när det kommer till volymer och utrustning. Lär känna vårt företag och dess filosofi och övertygas av kvaliteten världen över. Du får måttanpassade lösningar och tjänster. TWS är ett företag som känner en skyldighet att hålla högsta säkerhet och kvalitet på alla områden. Tydlig kundorientering, kostnadseffektiv hantering och skyddandet av människa och miljö står i fokus. Förutom en central styrning, kvalificerad och oklanderlig uppdragsbearbetning, positionering och försäkring erbjuder TWS även full service.

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Containers /  Tankcontainrar /  Containrar för flytande livsmedel /  Tankar i rostfritt stål för kemikalier /  Transportcontainrar av rostfritt stål /  Tankuthyrning /  Mobila värmesystem /  Containeruthyrning /  Uppfångningsbehållare för vattenskadliga ämnen /  Transportcontainrar av rostfritt stål för vätskor /  Specialcontainrar /  Containrar för transport och lagring av bränsle /  Uthyrning av lagringscontainrar /  Mobila vattenreningsanläggningar /  Tankcontainrar /  Containrar för farligt gods /  Mobila värmesystem /  Läckagetråg /  Tankcontainrar av rostfritt stål /  Container för farligt gods /  kylcontainrar för lagring /  butiksbehållare /  požarni rezervoar /  Leverantör av mjuka cisterner / 

Bilder som postats av detta företag

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  51 – 100

Organisation

 • År då företaget grundades
  1987
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell