verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Etiketter - Pappersvaror /  Etiketter och märken på kläder /  etiketter för förpackning / 

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  11 – 50

Organisation

 • År då företaget grundades
  1995
 • Företagets natur
  Säte
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell