verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Ylle - Trådar och garn /  tillbehör textilier / 

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  1 – 10

Organisation

 • År då företaget grundades
  2011
 • Företagets natur
  Säte
 • Huvudverksamhet
  Distributör

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell