Tack vare deras erfarenhet kan företaget som grundades 1967 tillfredsställa kundernas multipla krav i fråga om maskinarbeten utförda på beställning. Det är specialiserat på fräsnings- och avsvarvningsarbeten på verktygsmaskinskomponenter av stora mått (socklar, bord, vertikalstänger m.m.), avsvarvning av tillfört material på ventiler av industriell typ på gasledningar och vänder sig till företag som behöver mekaniska och precisionsarbeten. Med sina medarbetare kan det leverera färdiga komponenter i gjutjärn eller strukturer.

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Stål och metall - bearbetning /  Fräsning av stål och metall /  GJUTJÄRN /  tjänster i samband med mekaniska behandlingar /  perforering av metall /  bearbetning av metall /  planslipning /  mekanisk bearbetning /  fräsning av metall /  mekanisk precisionsbearbetning /  kvalitetskontroll /  finslipning /  fräsning /  ytbehandling och finishbehandling av metall / 

Kompletterande info

Organisation

  • Huvudverksamhet
    Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

  • Omland
    Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell