verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Aluminium och legeringar / 

Kompletterande info

Organisation

  • År då företaget grundades
    1963
  • Huvudverksamhet
    Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

  • Omland
    Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell