”HOLTSCH Medizinprodukte GmbH är ett familjeföretag i Rhein-Main-området. Sedan 1997 har vi även en produktionsanläggning i Dresden. Vi fokuserar vårt arbete på utveckling av hjälpmedel för användning inom medicinområdet. Målet är framförallt att med våra produkter stödja medicinsk yrkespersonal i det vardagliga arbetet och därmed åstadkomma en bättre behandlingskvalitet för patienterna. För alla våra produkter gäller därför att de ska övertyga genom funktionalitet och användbarhet, kvalitet och optimalt förhållande mellan pris och prestanda. Vid utvecklingen av våra produkter drar vi nytta av vår långvariga erfarenhet av samarbete med läkemedelsindustrin sedan 70-talet. Än idag sker allt i egen regi, från idé till serieproduktion och försäljning.”

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Farmakologiprodukter av bas- och hjälppreparatstyp /  Farmaceutprodkter /  Engångsartiklar för medicin och kirurgi /  Läkarhjälpmedel /  Medicinteknik /  OP-tillbehör /  Praktikhjälpmedel /  Engångsprodukter /  apoteksläkemedel /  katetrar /  sanitetsgods /  medicinska engångsartiklar /  Reklamartiklar /  behållare för insamling av sjukhusavfall /  blodtransfusionsapparater /  hygienprodukter /  set för dialyser /  Medicinska artiklar / 

Bilder som postats av detta företag

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  11 – 50

Organisation

 • År då företaget grundades
  1997
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell

Kontakta företaget

Skicka ett meddelande
 • Språk som talas inom företaget

  Engelska

  Högst 3000 tecken.

 • Era kontaktuppgifter
 • Vi godkänner EUROPAGES  villkor och  sekretesspolicy

 • Klicka för att se