Planering, konstruktion, tillverkning, leverans av anläggningar, anläggningskomponenter och apparater för bränngas- och energiproduktion, värmeåtervinning med hjälp av hetolja och ånga, samt de tjänster som hör ihop med företagets verksamhet. GekaKonus® är ett traditionsrikt varumärke på området industriell processvärmeteknik. GekaKonus GmbH är sedan 1 mars 2003 verksamma under namnet GekaKonus Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, en sammanslagning av företagen Bertrams Konus i Schwetzingen (Konus-Kessel) och företaget Geka-Wärmetechnik. GekaKonus GmbH är en leverantör inom följande sektorer: Hetoljeanläggningar, högtrycks-ånggeneratorer, högtrycksångpannor, snabba ånggeneratorer med högtryck, spillvärmesystem med hetolja, anläggningstillbehör.

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Energi - anläggningar och utrustning för produktion /  Värmeväxlare /  Autoklavar /  Värmesystem med hetolja /  Högtemperaturanläggningar /  Avgasvärmeväxlare /  Rökgas /  Avgasvärmeväxlare (rökgas) /  Ångpannor /  Uppvärmning /  Högtemperaturanläggningar /  Hetoljevärmare /  Naturlig cirkulationspanna med högtryck /  högtrycks-ånggeneratorer /  Elektrotermomat /  Värmeåtervinningssystem /  Processvärmeteknik /  värmepannor för återvinning /  ångvärmepannor för industriellt bruk /  trycktankar /  värmepannor /  anläggningar för värmeåtervinning /  ångare /  oljedrivna ånggeneratorer för industriellt bruk /  ångpannor /  ånggeneratorer / 

Bilder som postats av detta företag

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  11 – 50

Organisation

 • År då företaget grundades
  1957
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell

Kontakta företaget

Skicka ett meddelande
 • Språk som talas inom företaget

  Engelska

  Högst 3000 tecken.

 • Era kontaktuppgifter
 • Vi godkänner EUROPAGES  villkor och  sekretesspolicy

 • Klicka för att se