Vi är ett oberoende medelstort företag inom anläggnings- och maskinkonstruktion med en egen kunskapsbank och företagsfilosofin: Just one source – Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar utefter behov från ett och samma ställe. Vi planerar, tillverkar och säljer våra produkter över hela världen. Vår marknad är miljö- och förädlingstekniken, i synnerhet behandling och förångning av industrispillvatten och processmedier och tillverkning av kristallina produkter. Till nytta för våra kunder och för att skona miljön erbjuder vi kostnadseffektiva metoder, anläggningar och apparater. Vår styrka är snabba lösningar på kundspecifika problem. Vi uppnår kundnöjdhet genom hög kvalitet till marknadsmässiga priser, och det på ett flexibelt och tillförlitligt sätt. Vi erbjuder: Apparater, standardanläggningar, modulära system, individuella lösningar, engineering-tjänster, servicetjänster.

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Industrianläggningar - Bygg /  Kemi och läkemedelsindustri - Maskiner och utrustning /  Kotlarstvo /  Kalcineringsanläggningar /  Avdunstningsanläggningar /  Kristallisationsanläggningar /  Rörvärmeväxlare /  Tillverkning av apparater och behållare /  Plasmaskärning /  Värmeväxlare av grafit /  Cirkulationsförångare /  Ejektorer /  Allmän luftteknik /  anläggningar för värmeåtervinning /  trycktankar /  Plasmaskärning /  rör /  ångejektor / 

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  101 - 200

Organisation

 • År då företaget grundades
  1965
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell

Kontakta företaget

Skicka ett meddelande
 • Språk som talas inom företaget

  Engelska

  Högst 3000 tecken.

 • Era kontaktuppgifter
 • Vi godkänner EUROPAGES  villkor och  sekretesspolicy

 • Klicka för att se