Företag som arbetar med desinficering, insekts- och råttbekämpning. Invasionskontroll. Träbehandling: bekämpning av trämask, termiter osv. Fågelkontroll: kontroll av duvor, sparvar, starar, måsar etc. Desinficering: bekämpning av kvalster, getingar, vägglöss, kackerlackor, myror, flugor, myggor, mal, löss. Råttbekämpning. Desinficering.

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Desinfektion och sterilisering - tjänster /  Desinfektion, insektbekämpning och råttutrotning - Maskiner och utrustning /  desinficeringsutrustning /  utrustning för råttutrotning /  utrustning för skadedjursbekämpning / 

Kompletterande info

Organisation

  • Huvudverksamhet
    Tjänsteföretag

Marknader och utbytesområde

  • Omland
    Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell

Kontakta företaget

Skicka ett meddelande
  • Högst 3000 tecken.

  • Era kontaktuppgifter
  • Vi godkänner EUROPAGES  villkor och  sekretesspolicy

  • Klicka för att se