Pulver, pasta eller större bitar. KAHL erbjuder utmärkta anläggningar för pressprodukter för den kemiska industrin. Vi har rätt lösning för dig, oavsett om du vill framställa pellets eller granulat. Den största marknaden för våra extrudrar och andra tekniska lösningar har varit foder-, livsmedels- och djurmatsindustrin. KAHL är en ledande tillverkare av återvinningsanläggningar för uttjänta däck, trä, biomassa, halm, plastavfall och rötslam, samt hushålls- och industriavfall.

Översikt över produktkatalogen

Det finns ingen katalog i denna version.\nDäremot kan ni finna företagets kataloger i följande versioner:

Videoklipp

verksamhet

Nyckelord förknippade med detta företag

Avfallsbehandling och -återvinning - Maskiner och anläggningar /  Återanvändning av industriskrot /  Livsmedelsindustri - Maskiner och utrustning /  Återvinning - Anläggningar och utrustning /  Avfallskomprimerare och -kvarnar /  Vägning och dosering - mät- och regleringsapparatur /  Gummiåtervinningsanläggningar /  Pelletspressar /  Delning och pressning /  Träpelletsanläggningar /  Foderpressar /  Pellets av hushållsavfall /  föda i pellets /  extruderingsapparater /  utrustning för djurfoder /  anläggningar och utrustningar för behandling av industriellt slam /  spannmålssystem /  anläggningar för insamling och återvinning av avfall /  återvinning av plastmaterial /  utrustning för utfodring av djur /  återvinning av träavfall /  tjänster för avfallshantering /  Screw conveyor /  industriella blandare /  hammarkvarnar /  stålsandblästringsmaskiner /  anläggningar och utrustningar för livsmedels- och konserveringsindustrin /  anläggningar, maskiner och utrustning för kemisk industri /  underhåll av industriella anläggningar /  maskiner och utrustning för granulering och malning av plastmaterial / 

Bilder som postats av detta företag

Kompletterande info

Nyckelsiffror

 • antal anställda
  201 - 500

Organisation

 • År då företaget grundades
  1876
 • Huvudverksamhet
  Tillverkare/ Producent

Marknader och utbytesområde

 • Omland
  Regional  -  Nationell  -  Europeisk  -  Internationell

Kontakta företaget

Skicka ett meddelande
 • Språk som talas inom företaget

  Engelska

  Högst 3000 tecken.

 • Era kontaktuppgifter
 • Vi godkänner EUROPAGES  villkor och  sekretesspolicy

 • Klicka för att se